ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЯ

2 – ге пленарне засідання І-ї сесії VIII дем.скликання

Рішення №14 від 11 грудня  2020р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Львівської районної ради VIII скликання

 

  1. Президія Львівської районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.
  2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
  3. До складу президії ради входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських груп і фракцій, голова районної державної адміністрації (за згодою) з правом дорадчого голосу.
  4. Голова районної ради організовує роботу президії ради.
  5. Засідання президії ради скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від її складу. На засідання президії ради можуть бути запрошені інші депутати з наданням їм права дорадчого голосу.
  6. Головуючим на засіданні президії ради є голова районної ради, а під час його відсутності – заступник голови районної ради.
  7. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.
  8. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів від усього складу президії.
  9. Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями, не допускається.

  

        Андрій СУЛИМ

        Голова районної ради